Pogosta vprašanja

Za vas smo pripravili odgovore na najbolj pogosto zastavljena vprašanja glede naših čistilnih naprav.

Mala oz. hišna čistilna naprava je rezervoar, opremljen s kompresorjem in puhali za dovod zraka, kjer se odpadna voda s pomočjo fizičnih in kemičnih procesov prečisti podobno kot na večjih čistilnih napravah, kamor se steka kanalizacija. Prečiščeno vodo lahko nato odvajamo v ponikalnico ali pa v vodotok. Za razliko od greznic, v čistilnih napravah poteka tudi razgradnja s pomočjo kisika, kar močno poveča stopnjo čiščenja in kakovost vode na iztoku iz čistilne naprave.

Čiščenje odpadne vode vključuje primarno (mehansko) in sekundarno (biološko) čiščenje. Med mehansko čiščenje uvrščano predvsem filtriranje in usedanje, biološko čiščenje pa je primerljivo z razgradnjo organskih snovi v naravi, le da so procesi zaradi večje količine hranil in kisika v čistilni napravi intenzivnejši in hitrejši. Organizmi, ki opravljajo biološko čiščenje se razvijejo iz fekalij in jih imenujemo aktivno blato oz. biomasa.

Čistilno napravo sestavljajo kompresor s sistemom za vpihovanje zraka, krmilna enota ki nadzoruje delovanje kompresorja in rezervoar iz polipropilena, ki predstavlja glavni del čistilne naprave. Z doplačilom je možna tudi betonska izvedba rezervoarja.

Čistilne naprave Envi-pur so pretočnega tipa z razpršeno biomaso. Rezervoar je razdeljen na tri prekate, med katerimi se prosto pretaka odpadna voda, ki se med potovanjem skozi čistilno napravo učinkovito prečisti. Kolikor vode v napravo priteče, jo istočasno skozi iztok tudi zapusti.

Čistilne naprave Envi-pur ustrezajo vsem zakonskim zahtevam ter imajo potrebne certifikate o skladnosti s standardi o gradbenih proizvodih.

V prvem prekatu je takoj za vtokom nameščen tudi koš, v katerega se ulovijo večji skupki, ki jih zračni mehurčki razdrobijo na manjše delce (pod košem je nameščeno manjše zračno puhalo), ostale fekalije pa odtečejo skozi odprtine v košu. V drugem prekatu se zadržuje večina aktivnega blata ki opravi večji del biološkega čiščenja. Tu sta nameščena dva večja puhala, ki dovajata zrak organizmom v aktivnemu blatu. Mešanica aktivnega blata in vode se v tretjem prekatu umiri. Usedlo blato se prečrpa nazaj v prvi prekat, čista voda pa odteče skozi odtok. Naprednejši modeli Envi-pur čistilnih naprav imajo v tretjem prekatu vgrajen dodaten dovod zraka za prezračevanje, ter odstranjevalec morebitnih nečistoč z gladine očiščene vode. Tak sistem čiščenja s tremi prekati je unikaten in je s strani podjetja Envi-pur zaščiten pod imenom BioCleaner®.

Časovno se v čistilni napravi izmenjujeta dve fazi: faza prezračevanja in faza usedanja. Med fazo prezračevanja kompresor vpihuje zrak v mešanico aktivnega blata in odpadne vode, ter črpa aktivno blato iz usedalnika nazaj v prvi prekat. Ko krmilna enota kompresor izključi, se zrak preneha vpihovati, aktivno blato pa se usede na dno čistilne naprave. Bolj ko je čistilna naprava obremenjena z odpadno vodo, večjo količino zraka potrebujejo organizmi za svoje delovanje.

Za vpihovanje zraka in prečrpavanja aktivnega blata in vode skrbi zračni kompresor, ki ga odlikujeta tiho delovanje in dolga življenjska doba. Delovanje kompresorja nadzira kontrolna enota.

V podjetju Coma commerce d.o.o. nudimo male čistilne naprave Envi-pur različnih zmogljivosti. V spodnji preglednici lahko preverite najpogostejše tipe in njihove karakteristike, ki so vam v pomoč pri izbiri primerne čistilne naprave.

Tip BC BC4 BC6 BC10 BC12
Zmogljivost [PE] 2~5 5~8 9~11 12~15
Dnevni pretok Q [m3/dan] 0,6 0,9 1,5 1,8
Maksimalna moč [W] 76 (64) 144 183 221
Dnevna poraba energije [kWh/dan] 1,2 2,0 2,9 3,7
Skupna masa [kg] 150 165 180 230
Premer [cm] 140 160 170 190
Višina [cm] 160 160 235 251

Podjetje Envi-pur sicer izdeluje tudi čistilne naprave večjih kapacitet in je uveljavljen proizvajalec čistilnih naprav na evropskem trgu. Njihov največji projekt je čistilna naprava za češko mesto Znojmo, z zmogljivostjo 100.000 PE. Če iščete kakovost in zanesljivost je Envi-pur pravi odgovor!

Ko se glede na vašo obremenitev odločite za čistilno napravo s primerno zmogljivostjo, lahko izbirate tudi med 4 variantami. Na voljo so različni sistemi krmiljenja in nekateri dodatni elementi v rezervoarju čistilne naprave, ki omogočajo še večjo prilagodljivost potrebam uporabnika.

 • varianto BASIC izberemo, kadar so stanovalci večinoma doma in ni velikih nihanj v obremenitvi naprave. Odlična naprava za odlično ceno!
 • varianta OPTIMA je primerna za gospodinjstva v katerih stanovalci redko, a za dalj časa zapuščajo dom (daljše počitnice), ali pa so deležni skupinskih obiskov. Model OPTIMA je dober kompromis med ceno in udobjem.
 • varianta COMFORT je primerna kadar imajo stanovalci zelo dinamičen način življenja in se število prebivalcev pogosto spreminja. Prebivalci odhajajo na daljša ali krajša službena potovanja, počitnice, ali pa ob koncih tedna gostijo obiske.
 • varianta EXCLUSIVE omogoča upravljanje čistilne naprave preko interneta oz. mobilnega telefona, mehanski deli pa so enaki kot pri modelu COMFORT.

Na voljo so tudi čistilne naprave v obliki kontejnerjev z zmogljivostjo do 170 PE, ter čistilne naprave ki za čiščenje uporabljajo membransko tehnologijo in omogočajo izredno visoko stopnjo čiščenja. Vodo, prečiščeno z membransko tehnologijo, je mogoče uporabiti za zalivanje vrtnin in splakovanje stranišč.

Zmogljivost čiščenja se meri v populacijskih ekvivalentih (PE). Populacijski ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode, izražena v biokemijski potrebi po kisiku v petih dneh (BPK5) in znaša 60 g BPK5/dan oz. 150l odpadne vode/dan. 1 PE je enak onesnaženju, ki ga povzroči ena oseba s stalnim prebivališčem.

Kompresorji malih čistilnih naprav imajo nazivno moč med 64W in 221W. Če predpostavimo, da kompresor neprestano vpihuje zrak in ob tem upoštevamo še ceno električne energije, znašajo stroški 35€/leto za BC4, 58€/leto za BC6, 85€/leto za BC10 in 108€/leto za BC12. Ker pa čistila naprava ne bo nikoli delovala z maksimalnim režimom, se bodo stroški gibali okrog 15 €/leto za BC4 in 50 €/leto za BC12.

 • Čistilne naprave podjetja Envi-pur so izdelane iz najboljših materialov. Vsi kovinski deli so izdelani iz nerjavnega jekla (inox), rezervoar pa je izdelan iz polipropilena, katerega odlikujejo visoka natezna trdnost, površinska trdota, odpornost pred poškodbami zaradi napetosti ter visoka temperaturna in kemična odpornost. Polipropilen je zelo lahek in odporen na korozijo tako v bazičnem kot kislem okolju. Prav tako izpolnjuje najzahtevnejše standarde glede varstva okolja.
 • Zgornji rob rezervoarja je ojačan s kovinskim okvirjem, ob doplačilu pa si lahko izberete tudi betonski rezervoar.
 • Na vtoku v čistilno napravo se nahaja filter grobih delcev, ki zadrži večje kosme toaletnega papirja in ostalih odpadkov. Papir se razdrobi v manjše delce, ki se nato hitreje razgradijo, ostale snovi (vatirane palčke, ipd…) pa ostanejo v košu, ki ga preprosto odstranimo in izpraznimo v smeti. V čistilni napravi tako ne plavajo večji skupki nečistoč, ampak le mešanica aktivnega blata in odpadne vode.
 • Čistilna naprava ne vsebuje gibljivih delov, kar močno zmanjša možnost okvar in stroške vzdrževanja.
 • Izbirate lahko med štirimi različnimi modeli čistilnih naprav, kar omogoča izredno prilagodljivost vašim potrebam.
 • Envi-pur je podjetje z več kot 20 letno tradicijo, ki izdeluje izključno izdelke za obdelavo odpadne in pitne vode. Čistilne naprave tako niso modificirane greznice, ampak celovit izdelek.

Glavni parameter pri izbiri čistilne naprave je zagotovo število oseb, ki bo obremenjevalo čistilno napravo. Če pričakujete, da se bo številko oseb v prihodnjih letih spremenilo, je to priporočljivo upoštevati pri nakupu.

Čistilne naprave Envi-pur najbolje delujejo, če so obremenjene z njihovo nazivno vrednostjo (4 osebe za BC4, 6 oseb za BC6, itd…). S spreminjanjem režima delovanja, lahko prilagodimo delovanje večji ali manjši obremenitvi. Pri premajhni čistilni napravi, moramo dovajati v sistem več zraka, poveča pa se tudi pogostost praznjenja usedlin iz čistilne naprave. Čistilno napravo lahko praznijo le pooblaščena komunalna podjetja (izjema le v primeru da imate registrirano kmetijsko dejavnost). Nekatera vam obračunajo vsako praznjenje posebej, nekatera pa vsem uporabnikom hišnih čistilnih naprav mesečno obračunajo pavšalni znesek, kar pomeni da pogostost praznjenja čistilne naprave ne vpliva na višino stroška plačila komunalnih storitev. Predlagamo vam, da podrobnosti preverite pri vašem komunalnem podjetju.

Postavitev čistilne naprave je potrebno prilagoditi globini cevi za vašo odpadno vodo, kar pomeni, da je potreben izkop jame, kamor vgradimo čistilno napravo in ureditev iztoka. Ob vgradnji je potrebno upoštevati tudi morebitno prisotnost talne vode. V podjetju Coma commerce d.o.o. poskrbimo tudi za vgradnjo in zagon čistilne naprave.

Tehnično je odgovor ja. Žal pa zakonodaja zahteva testiranje neprepustnosti greznice, kar močno oteži tovrstne predelave. Mi imamo rešitev za vas. Majhne dimenzije naših čistilnih naprav omogočajo, da vam čistilno napravo namestimo kar v obstoječo greznico. Če je notranjost vaše greznice večja kot 150 cm x 150 cm in je višja kot 160 cm, čistilo napravo enostavno vstavimo vanjo.

Nekatere občine vam v primeru vgradnje čistilne naprave pomagajo tudi z nepovratnimi sredstvi, ki običajno znašajo do 50% vrednosti investicije, odvisno od višine stroškov. Na državnem nivoju je možno pridobiti kredit Eko sklada.

V podjetju Coma commerce d.o.o. vodimo evidenco občinskih subvencij in pogojev za njihovo pridobitev ter vam z veseljem svetujemo in uredimo potrebno dokumentacijo.

Če vam pristojni organi zaradi okoljskih omejitev ne dovolijo postavitev male čistilne naprave, vam nudimo brezplačno in neobvezujoče svetovanje in pomoč. Čistilna naprava je ugodnejša rešitev kot nepretočna greznica, v naši ponudbi pa se nahajajo tudi membranske čistilne naprave, ki vodo očistijo do te mere, da je z njo mogoče zalivati vrtnine in jo ponovno uporabiti za splakovanje stranišč.

Hišna čistilna naprava je dimenzionirana za čiščenje odpadnih vod, tako da je ni priporočljivo obremenjevati še z ostanki hrane, večjimi količinami maščob ter nerazgradljivimi snovmi (vatirane palčke, šopi las, ipd…). Čistine naprave Envi-pur sicer odlično prenašajo višje obremenitve, nerazgradljive snovi pa se zbirajo v košu trdih delcev, ki ga preprosto odstranite in izpraznite v smeti.

V malih čistilnih napravah se voda poleg usedanja in filtracije, čisti tudi z biokemičnimi procesi - nitrifikacjio in denitrifikacijo.

Za proces nitrifikacije so ključne bakterije, ki za svoj obstoj potrebujejo kisik (aerobne bakterije). Če jim poleg kisika zagotovimo še dovolj organske snovi, se te bakterije razmnožujejo izredno hitro. Amoniak (NH4) pretvorijo v nitrit (NO2) in nato v nitrat (NO3). Hranijo se z organskimi snovni (ki smo jih vnesli z odpadno vodo) vršijo oksidacijo in izločajo ostanke v obliki mineralnih snovi. Večina nitrifikacije v Envi-pur čistilnih napravah se izvrši v drugem prekatu, kjer sta nameščena dva puhala za dovajanje zraka, tako da imajo aerobne bakterije dovolj kisika za svoje delovanje.

Denitrifikacija je proces, pri katerem iz nitratnega dušika nastaja atmosferski dušik (N2), ki v obliki plina zapusti čistilno napravo. Denitrifikacija poteka ob nizki koncentraciji kisika in prisotnih organskih hranilih. Ta proces se odvija v prvem prekatu, kjer je nameščeno le puhalo, ki drobi večje delce.

Zakonsko sta predpisana dva parametra, ki določata kvaliteto vode na iztoku iz čistilne naprave:

 • BKP5 (biokemijska potreba po kisiku v 5 dneh)
 • KPK (kemijska potreba po kisiku).

Čistilne naprave Envi-pur dosegajo visoko stopnjo čiščenja odpadne vode (98,1% za BPK5 in 92,2 za KPK) in ustrezajo zakonskim zahtevam za znižanje vaše okoljske dajatve za 90%.

Večinoma se zagon čistilne naprave opravi brez vcepljanja organizmov, saj se z rednim dotokom odpadne vode razvijejo sami in počasi tvorijo aktivno blato, ki je osnova za čiščenje odpadne vode. Čistilno napravo napolnimo z vodo in nastavimo predpisan način prezračevanja. Po nekaj mesecih se z vnosom fekalij vzpostavi zadostna količina aktivnega blata. Takrat na kontrolni enoti spremenimo način prezračevanja, ki ga lahko v primeru spremembe obremenitve (dopust, večje število obiskov, ipd….) naknadno prilagajmo. Podrobnosti so opisane v navodili za uporabo. Splošno pa za čistilne naprave Envi-pur velja, da ob upoštevanju navodil za uporabo "ne boste vedeli da jo imate".

Če bi na eno čistilno napravo želeli povezati več gospodinjstev imamo v podjetju Coma commerce d.o.o. idealno rešitev. Kot veletrgovec z vodovodnim in kanalizacijskim materialom za vas pripravimo celovito rešitev, saj boste poleg čistilne naprave potrebovali tudi večjo količino cevi za odpadno vodo. Uporaba skupne čistilne naprave za več gospodinjstev je cenovno ugodnejša, saj se poleg začetne investicije zmanjšajo tudi tekoči stroški vzdrževanja in odvoza blata.

Nekatere občine svoje subvencije za skupne čistilne naprave pogojujejo z urejenim lastništvom in delitvijo stroškov vzdrževanja.

Zakonsko je čistilno napravo potrebno izprazniti vsake 3 leta, praznjenje pa lahko izvajajo le pooblaščena komunalna podjetja (izjema le v primeru da imate registrirano kmetijsko dejavnost). Nekatera vam obračunajo vsako praznjenje posebej, nekatera pa vsem uporabnikom hišnih čistilnih naprav mesečno obračunajo pavšalni znesek. Predlagamo vam, da podrobnosti preverite pri vašem komunalnem podjetju.

V praksi je čistilno napravo potrebno izprazniti, ko količina aktivnega blata doseže 70% volumna čistilne naprave, kar preverite s preprostim sedimentacijskim testom (postopek opisan v navodilih za uporabo). Pogostost praznjenja je tako odvisna od obremenitve, čistilne naprave Envi-pur pa se ob običajni obremenitvi prazni na 2 leti. Ob tem je v napravi potrebno pustiti določen delež blata, da biološki procesi naprej delujejo nemoteno.

Po vgradnji je potrebno pri izvajalcu javne službe (vašem komunalnem podjetju) vložiti vlogo za izdelavo ocene obratovanja čistilne naprave. Po izdelavi ocene obratovanja sledi vpis v evidenco in pričetek obratovanja čistilne naprave. Ocena obratovana se izvede, ko se v čistilni napravi nabere dovolj aktivnega blata za stabilizacijo razmer, običajno po treh mesecih. Ob izdani pozitivni oceni obratovanja, se vam okoljska dajatev zniža za 90%.

Zaradi robustne zasnove in kakovostnih materialov je vzdrževanje čistilnih naprav Envi-pur enostavno in poceni. Pokrov prekriva celotno površino rezervoarja, tako da je omogočen lahek dostop do vseh delov naprave. Če se pojavijo težave, je potrebno postopati v skladu z navodili za uporabo, v primeru nejasnosti pa vam bomo z veseljem pomagali. Delovanje biološkega dela čiščenja je odvisno predvsem od količine odpadne vode in ustreznega režima prezračevanja, mehanski deli pa so izredno vzdržljivi, kar pomeni da z Envi-pur čistilnimi napravami ne gre pričakovati neprijetnosti, pač pa boste za svoj denar dobili največ.